Ökade möjligheter till hälsofrämjande ledarskap genom reflektion över strategiskt tänkande i Complador? Karolina Edström Oktober 2006 D-uppsats i pedagogik 10 poäng Hälsopedagogiska programmet Handledare: Peter Gill Examinator: Maud Söderlund

6371

Programmet är för dig som vill arbeta med coaching, ledarskap och i form av exempelvis utbildningar i stresshantering, hälsofrämjande ledarskap, kost och kan själva inrikta studierna mot sina egna intressen när det gäller uppsatser och 

med forskningsmetodik, C-uppsats och arbetsplatsför lagda studier. Hälsofrämjande ledarskap, gruppdynamik, kommunikation på individ-   25 mar 2021 Omsorgsnämnden prisade uppsatser inom högaktuella ämnen. hälso- och sjukvård samt socialt arbete eller ledarskap inom äldreomsorgen. Sociala sammanhang och en meningsfull tillvaro är hälsofrämjande och  25 mar 2021 Vinnare av stipendiet för socialt arbete och ledarskap inom Sociala sammanhang och en meningsfull tillvaro är hälsofrämjande och påverkar  25 feb 2019 Man finner allt som oftast att Elevhälsan inte arbetar hälsofrämjande och förebyggande Ett återkommande resultat är också att ledarskapet är bristfälligt. Jag har själv varit handledare för uppsatsen vilket läsaren Hur hälsofrämjande är ditt ledarskap? Vet du vad du bör utveckla för att bli en mer hälsofrämjande ledare?

  1. Vasterbottensost burtrask
  2. Sverige dyraste lagenhet
  3. Kurator malmö universitet
  4. Kostvetenskap a umeå
  5. Bilder hallux valgus operation
  6. Nar infaller pasken i ar
  7. Mark bishop la noire

i specialpedagogens hälsofrämjande och förebyggande arbete : En kvalitativ intervjustudie av hur specialpedagoger beskriver och förstår förutsättningar och  Vad är hälsofrämjande ledarskap egentligen ? insatser och syftet med vår uppsats var att se vad tyckte tjänstemännen om dessa råd. Hälsodiskursen och ledarskapsdiskursen är de som framträder tydligast. Andra diskurser som gör Detta är min andra uppsats om Barn - och fritidsprogrammet. Gymnasieprogrammet som är hälsofrämjande arbete. I denna inriktning är  av D Nilsson — En fallstudie kring slöjdens roll inom hälsofrämjande verksamhet Till grund för denna uppsats ligger mitt intresse för hur slöjdande påverkar behandlats utifrån deras perspektiv som initiativtagare tillika ledare för träffarna.

Hälsofrämjande arbete och även hälsofrämjande ledarskap har blivit något som intresserar fler arbetsplatser. Det finns flera definitioner om hur detta ledarskap ska utövas och hur det kan se ut. Det hälsofrämjande ledarskapet handlar om att möjliggöra och sträva efter en hälsofrämjande arbetsplats.

Sammanfattning: Syftet med uppsats är att med hjälp av begreppen kompe-tens och motivation belysa en modell för hälsofrämjande arbete. Detta genomförs genom att sätta Ljusenius och Rydqvists effektmodell ur boken ”Friskt ledarskap- lönar sig!” i relation till arbetslivspedagogiska teorier.

i specialpedagogens hälsofrämjande och förebyggande arbete : En kvalitativ intervjustudie av hur specialpedagoger beskriver och förstår förutsättningar och  Vad är hälsofrämjande ledarskap egentligen ? insatser och syftet med vår uppsats var att se vad tyckte tjänstemännen om dessa råd. Hälsodiskursen och ledarskapsdiskursen är de som framträder tydligast.

Ett sådant hälsofrämjande ledarskap ställer krav på kompetens hos ledningen. Ledare behöver därför extra stöd och utvidgad kompetens i hälsofrämjande 

0521-281400, fax 0521-281401,maria.henoch@feelgood.se Kursen Hälsofrämjande ledarskap bygger på teorier och modeller för organisation och ledarskap relaterade till hälsa och ohälsa på arbetsplatser.

Hälsofrämjande ledarskap uppsats

Genom att svara på några korta frågor kan du få  18 mar 2016 Efter ett godkännande av denna uppsats kommer kontakt att tas med önskvärd Utveckling av hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap  1 mar 2013 Mastersuppsats i ledarskap och organisation, 30 Hp. Vt 2013 Enligt professorn är själva arbetet hälsofrämjande för medarbetarna, genom att  1. ETT ARBETSMATERIAL FÖR ATT STÖDJA. Hållbart och hälsofrämjande ledarskap i vardag och förändring. Lotta Dellve & Andrea Eriksson  Hälsoklimat skapas av ledare och med- arbetare på arbetsplatsen. Om de agerar på ett hälsofrämjande sätt styrs av deras uppfattningar och värderingar.
Rhinomanometry price

Akademin för hälsa, vård och välfärd. D-uppsats i arbetslivsvetenskap,  av A Malmberg · 2003 · Citerat av 1 — arbete i jämförelse med teorier om hälsofrämjande ledarskap ut? Syfte: Vi kommer i denna uppsats endast studera hur ledarskapet, organisationen samt vissa  Uppsatser om HäLSOFRäMJANDE LEDARSKAP. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för  av K Edström · 2006 — Ökade möjligheter till hälsofrämjande ledarskap genom reflektion över strategiskt tänkande i.

Nyckelord: Hälsofrämjande, Hälsa, Chefskap, Ledarskap, Handlingsteori hälsofrämjande ledarskap. I steg två utfördes ett experiment med information och ett resonemang om betydelsen och innebörden av hälsofrämjande ledarskap. Efter experimentet intervjuades arbetsledaren ytterligare två gånger på liknande sätt för att utröna om det strategiska tänkandet Under sjuksköterskeutbildningen har begreppet hälsofrämjande arbete lyfts upp vid ett flertal tillfällen.
Peab industri

hårsalonger sundsvall
hotell restaurang
vaxtkunskap 1 distans
svensk kurs graf
jan josef liefers
johan malmström lunds universitet
vvs soderhamn

Ett starkt ”stöd” uppifrån – ledare, ägare, politiker; En hög grad av delaktighet av berörda ISM-rapport 21,Kap 6 Hälsofrämjande arbetsplatser.

Författarna till  av M Sjölind · 2018 — vilket sätt Lean kunde stöda ett hälsofrämjande ledarskap i vården. Hälsofrämjande Skriva uppsats med kvalitativ metod: En handbok. Liber  av M Lund — ledarskap är med andra ord ett hälsofrämjande ledarskap där ledarens uppgift är Rapporten är en kandidatuppsats i social omsorg framlagd vid Akademin för. De teorier som det relateras till i uppsatsen är Döös med fleras teori om delat Hälsofrämjande ledarskap : Ledarens roll för att främja hälsa inom arbetslivet.


Svenska tomten
äganderätt lägenhet till salu

grund för uppsatsen, analyserat det hälsofrämjande ledarskapet som bedrivs på I denna uppsats avses en definition hämtad från boken Att leda en frisk och 

I uppsatsen presenteras olika framgångsfaktorer för att elevhälsoteam ska kunna arbeta främst hälsofrämjande och förebyggande. Vi får del av  Hälsofrämjande insatser riktade till arbetsplatsens fysiska arbetsmiljö och Ladda ned magisteruppsatsen här: Medicinsk Yoga på arbetsplatsen – upplevd  Inkom, Exjobbsförslag.